Affiliate Marketing

Là một hình thức quảng cáo của tương lai. Các chiến dịch Affiliate Marketing được hiển thị theo từ khóa hoặc mô tả nội dung quảng cáo. Chi phí được tính khi các nhấp chuột xảy ra hành động theo yêu cầu từ nhà quảng cáo và được hoàn thành. Các hành động có thể là:

  1. Cuộc gọi
  2. Đơn hàng
  3. Khảo sát, bình luận
  4. Đăng ký, cài đặt

Quảng cáo Banner

Các chiến dịch quảng cáo được hiển thị theo từ khóa hoặc mô tả nội dung quảng cáo. Chí phí được tính theo mỗi nhấp chuột vào banner quảng cáo (CPC) hoặc mỗi 1000 lượt hiển thị banner quảng cáo (CPM), với mức chi phí tiết kiệm nhất.

Quảng cáo Textlink

Đặt Textlink lên các trang web có nội dung phù hợp và mong muốn, gia tăng hoặc duy trì số lượng Textlink ổn định hỗ trợ (SEO) hiệu quả, giúp đẩy top từ khóa trên công cụ tìm kiếm nhanh và tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Chí phí được tính dựa trên mỗi click chuột vào Textlink.

Email Marketing

Hệ thống được phát triển để gửi email tự động số lượng lớn mỗi ngày. Media2D Ad Network sẽ cung cấp cho mỗi khách hàng một máy chủ SMTP riêng để gửi email tự động theo lịch trình cài đặt.
Chi phí chỉ 4.5 VND / mỗi email gửi đi và không giới hạn số lượng email gửi đi.