Banner quảng cáo CPA

Banner quảng cáo được hiển thị theo từ khóa hoặc mô tả nội dung quảng cáo. Doanh thu chỉ được tính khi các nhấp chuột xảy ra hành động theo yêu cầu từ nhà quảng cáo và được hoàn thành. Các hành động có thể là:

  1. Cuộc gọi
  2. Đơn hàng
  3. Khảo sát, bình luận
  4. Đăng ký, cài đặt

Banner Quảng cáo CPC, CPM

Banner quảng cáo được hiển thị theo từ khóa hoặc mô tả nội dung quảng cáo. Doanh thu được tính theo mỗi nhấp chuột vào banner quảng cáo (CPC) hoặc mỗi 1000 lượt hiển thị banner quảng cáo (CPM).

Liên kết rút gọn

Doanh thu từ các liên kết rút gọn được tính theo CPM, doanh thu từ rút gọn liên kết hiện tại đang được áp dụng là: 0.70 USD / CPM

Chi trả doanh thu

Mức chia sẻ doanh thu hiện tại là 70%, mức thanh toán tối thiểu là 50 USD, thời gian thanh toán doanh thu từ ngày 22 đến 24 hàng tháng (không tính thứ 7 và chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ).