Quảng cáo CPM

Các chiến dịch quảng cáo sẽ được tính chi phí dựa trên mỗi 1000 lượt hiển thị quảng cáo, loại hình quảng cáo này phù hợp với các chiến dịch quảng bá thương hiệu, bán hàng, tuyển dụng nhân sự ... nhằm đo lường sự hiệu quả của chiến dịch trên mỗi 1000 lượt hiển thị quảng cáo.


Quảng cáo CPC

Các chiến dịch quảng cáo sẽ được tính chi phí dựa trên mỗi nhấp chuột vào quảng cáo và khách hàng được dẫn tới trang đích. Kiểu tính chi phí quảng cáo này phù hợp với các chiến dịch quảng bá thương hiệu, bán hàng, tuyển dụng nhân sự ... nhằm đo lường sự hiệu quả của chiến dịch trên mỗi nhấp chuột vào quảng cáo.


Quảng cáo CPA

Các chiến dịch quảng cáo được tính chi phí theo phầm trăm (%) hoặc số tiền nhất định cho mỗi đơn hàng nhận được từ khách hàng. Phương thức quảng cáo này phù hợp với các chiến dịch quảng cáo bán hàng (có giá niêm yết), tuyển dụng (tính theo hồ sơ), mẫu khảo sát. Sự hiệu quả của chiến dịch được xác định chuẩn xác dựa vào các yêu cầu nhận được. Để sử dụng được tính năng này cần phải tham gia "Chương trình tiếp thị liên kết".


Chương trình tiếp thị liên kết

Chương trình chỉ áp dụng cho các sản phẩm (có giá niêm yết), tin tuyển dụng, mẫu khảo sát. Các chương trình cần tiếp thị sẽ được làm truyền thông miễn phí nhờ mạng lưới quảng cáo của Media2D Ad Network. Chí phí được tính theo hình thức quảng cáo CPA và phải mất một khoản phí nhỏ để duy trì dữ liệu của các chương trình hàng tháng. Để tham gia vào mạng lưới tiếp thị liên kết không cần phải sở hữu một trang web.


Email Marketing

Công cụ tiếp thị qua email sẽ giúp chăm sóc khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới. Chi phí được tính dựa trên mỗi lượt nội dung tiếp thị được mở. Không có giới hạn lượt gửi nội dung tiếp thị mỗi ngày. Có hệ thống lọc các email lỗi, email không tồn tại.


Mạng quảng cáo riêng

Đang cập nhật ...


Quảng cáo Textlink

Là hình thức quảng cáo hỗ trợ SEO nhưng vẫn có tỷ lệ chuyển đổi từ nhấp chuột thành khách hàng. Mỗi Textlink là một quảng cáo, mỗi textlink sẽ là một backlink. Chi phí được tính dựa trên mỗi nhấp chuột vào textlink và chuyển khách hàng tới trang đích.


Các chiến dịch quảng cáo đều được hệ thống tự động kiểm tra nghiêm ngặt bằng các thuật toán nhằm đảm bảo sự hiệu quả cho chiến dịch quảng cáo. Các thuật toán sẽ thực hiện nhiều biện pháp để phát hiện và loại bỏ các "robot" gian lận quảng cáo gây thiệt hại cho ngân sách chiến dịch. Do đó dữ liệu của các chiến dịch quảng cáo sẽ được thống kê chính xác, trực quan và minh bạch.